Digues-ho amb florsDíselo con floresDíselo con flores

Better with flowers és un projecte personal del dissenyador brasiler Antonio Rodrigues Jr, que defensa que «sigui el que sigui el que hagis de dir, és millor si ho fas amb flors». Per descomptat, això no vol dir que el que hagis de dir sigui precisament bonic.

Better with flowers es un proyecto personal del diseñador brasileño Antonio Rodrigues Jr, que defiende que «sea lo que sea lo que tengas que decir, es mejor si lo haces con flores». Por supuesto, esto no significa que lo que tengas que decir sea precisamente bonito.

Better with flowers es un proyecto personal del diseñador brasileño Antonio Rodrigues Jr, que defiende que «sea lo que sea lo que tengas que decir, es mejor si lo haces con flores». Por supuesto, esto no significa que lo que tengas que decir sea precisamente bonito.

Basant-se en la idea que podem fer tipografia a partir de (gairebé) qualsevol cosa, l’autor va decidir fer alguna cosa fora de la seva zona de confort i servir-se de flors de plàstic per crear la font que dóna vida al seu projecte. Així és com aconsegueix dotar-lo d’aquest aire tan romàntic i provocar un irònic contrast entre contingut i forma.

Està clar que no podem canviar el significat de les paraules, però almenys així es veuen molt millor…

Better with flowers (3) Better with flowers (2) Better with flowers (1) Better with flowers (4) Better with flowers (5)

Imatges via Behance

 

Basándose en la idea de que podemos hacer tipografía a partir de (casi) cualquier cosa, el autor decidió hacer algo fuera de su zona de comfort y servirse de flores de plástico para crear la fuente que da vida a su proyecto. Así es como logra dotarlo de este aire tan romántico y provocar un irónico contraste entre contenido y forma.

Está claro que no podemos cambiar el significado de las palabras, pero al menos así se ven mucho mejor…

Better with flowers (3) Better with flowers (2) Better with flowers (1) Better with flowers (4) Better with flowers (5)

Imágenes via Behance

Basándose en la idea de que podemos hacer tipografía a partir de (casi) cualquier cosa, el autor decidió hacer algo fuera de su zona de comfort y servirse de flores de plástico para crear la fuente que da vida a su proyecto. Así es como logra dotarlo de este aire tan romántico y provocar un irónico contraste entre contenido y forma.

Está claro que no podemos cambiar el significado de las palabras, pero al menos así se ven mucho mejor…

Better with flowers (3) Better with flowers (2) Better with flowers (1) Better with flowers (4) Better with flowers (5)
Imágenes via Behance

No Comments

Post a Comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.